Специалист „Осигуряване на качеството"

За направление „Осигуряване на качеството“ в дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“ Софарма АД търси да назначи:

Специалист „Осигуряване на качеството"
Месторабота: гр. София

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование, магистър - фармация, химия, биотехнология, биология, микробиология;
• Познания в областта на Добрата производствена практика /GMP/ във фармацевтичното производство и химичните технологии;
• Познания и практичен опит в областта на фармацевтичната или химическата промишленост;
• Умения при провеждане на одити на фирми за производство на активни вещества за фармацевтичната промишленост;
• Познания в областта на системи за управление на качеството;
• Компютърни умения - MS Office;
• Английски език - добро ниво - писмено и говоримо.

Основни функции на длъжността:

• Провеждане на одити на произвоствени мощности на заводи за производство на активни и помощни вещества за фармацевтичната промишленост;
• Валидиране на доставчиците за активни и помощни вещества в съответствие с директивите на ЕС;
• Валидиране на доставчиците за първични и вторични опаковъчни материали в сътветствие с директивите на ЕС;
• Изготвяне на стандартни оперативни процедури /СОП/ за управление на качеството;
• Контрол за изпълнение и спазване на изискванията по GMP във фармацевтично производство;
• Участие при инспекции от външни инспектори;
• Обучение на персонала по GMP.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография със снимка и мотивационно писмо на e-mail: work@sopharma.bg