Специалист Осигуряване на качеството

Нашият клиент - Софарма АД, е един от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на висококачествени лекарствени продукти. В стремежа си да е сред най-успешните фирми, компанията съчетава традициите на българската фармация с модерна бизнес етика и корпоративна отговорност към нуждите на обществото. Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие”, направление "Осигуряване на качеството" търси да присъедини към своя екип от професионалисти Специалист Осигуряване на качеството

Изисквания за заемане на длъжността;

•Висше образование, магистър - фармация, химия, биотехнология, биология, микробиология.
•Познания в областта на Добрата производствена практика /GMP/ във фамацевтичното производство и химичните технологии.
•Познания и практичен опит в областта на фармацевтичната или химическата промишленост.
•Умения при провеждане на одити на фирми за производство на активни вещества за фармацевтичната промишленост.
•Познания в областта на системи за управление на качеството.
•Компютърни умения - MS Office
•Английски език - много добро ниво - писмено и говоримо - B2

Основни функции на длъжността:

•Провеждане на одити на производствени мощности на заводи за производство на активни и помощни вещества за фармацевтичната промишленост
•Валидиране на доставчиците за активни и помощни вещества в съответствие с директивите на ЕС
•Валидиране на доставчиците за първични и вторични опаковъчни материали в сътветствие с директивите на ЕС
•Изготвяне на стандартни оперативни процедури /СОП/ за управление на качеството
•Контрол за изпълнение и спазване на изискванията по GMP във фармацевтично производство.
•Участие при инспекции от външни инспектори
•Обучение на персонала по GMP

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, ще очакваме да ни изпратите автобиография със снимка и мотивационно писмо.
https://www.jobs.bg/job/4333251

Лиценз за извършване на посредническа дейност № 2116/15.09.2016 г.