СПЕЦИАЛИСТ МИКРОБИОЛОГИЯ в отдел Контрол на качеството

ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ EАД, лидер в производството и търговията със свежи и трайни млечни продукти, с основни търговски марки “Верея”, “Фибела” и "Ханско", търси кандидати за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ МИКРОБИОЛОГИЯ в отдел Контрол на качеството
Месторабота: гр. Пловдив

Отговорности:

- Извършва входящ и изходящ контрол при производството на мляко и млечни продукти, окачествява суровини, помощни материали и готова продукция, води лабораторен бюлетин;
- Следи контролно критичните точки в производството и води документация по системата ISO 22000;
- Извършва микробиологични анализи;
- Следи за изпълнението на Добри производствени практики (GMP);
- Носи отговорност за качеството на произвежданите продукти.

Изисквания:

- Висше образование, специалност "Технология на месото и млякото", "Анализ и контрол на храните", „Биотехнология”, "Микробиология“, „Химия“ или друга подходяща специалност;
- Компютърна грамотност;
- Дисциплинираност и отговорност за точно спазване на технологии и стандарти;
- Организираност и умение за работа с хора;
- Готовност за работа на смени.

Компанията предлага:

- Възможност за професионална реализация и развитие в компания с международни стандарти на работа;
- Работа в оборудвано и модернизирано по европейските стандарти производство;
- Много добри условия на труд и работа в екип от професионалисти.
- Изплащане на заплатата на 15-то число от месеца, следващ отработения;
- Ваучери за храна в размер на 60 лв./месец;
- Подаръчни ваучери за Великден в размер на 100 лв.;
- Подаръчни ваучери за Коледа в размер на 100 лв.;
- Застраховка, покриваща медицински разходи до 250 лв.;
- Работно облекло и предпазни обувки;
- Карта за спорт.

Ако виждате възможност в това предложение, кандидатствайте с актуална Ваша автобиография на e-mail: jobs@umc.bg