Специалист Качествен контрол

Гален Фарма ООД - производител на лекарствени продукти, хранителни добавки и козметични продукти търси да назначи служител на длъжност:

Специалист „Качествен контрол”
Месторабота: с. Калугерово (Пазарджик)

Основни задължения и отговорности:
- Контролира дейностите по изграждане, поддържане и развитие на Системата за Управление на качеството, съобразно с определена политика за постигане целите в рамките на дружеството;
- Отговаря за одобряване, актуализация и развитие на Наръчника по качеството, Фирмените стандарти и процедури, Стандартни оперативни процедури и Инструкции, както и контролира тяхното разпространение;
- Координира дейностите по осигуряване на качеството между звената в структурата на дружеството;
- Контролира спазването на утвърдените графици за вътрешните одити по качеството.
- Контролира изпълнението на коригиращите и превантивни действия на системата за управление на качеството;
- Извършва контрол на доставчиците на суровини и материали;
- Наблюдение и контрол на помещенията за съхранение на суровини и материали;
- Одобрение и мониторинг на договори с изпълнители и подизпълнители, доставчици на други GMP свързани възложителни дейности;
- Спира експедицията на продукция, ако се констатира несъответствие с изискванията за качество или не спазване на утвърдена фирмена процедура, която пряко влияе върху качеството;
- Участва в изпълнение, поддържане, мониторинг на внедрената система за управление на качеството ISO 9001-2015, ISO 22000-2005

Изисквания:
- Висше-магистър химия, биология, фармация
- Mотивация, организираност и отговорност към производствения процес;

Фирмата предлага:
- трудов договор
- добро заплащане
- 20 дни платен годишен отпуск
- организиран служебен транспорт

При интерес от Ваша страна, изпратете своята автобиография и актуална снимка на e-mail: galenfarma@gmail.com