Специалист пробовземане

Фортекс Нутрасютикалс ООД е динамично развиваща се българска компания с над десетгодишна традиция на българския пазар на хранителни добавки и лекарства. Във връзка с разрастване на производствените мощности на компанията се отваря свободна позиция за длъжността:

Специалист пробовземане
Месторабота: гр. София, кв. Суходол

ИЗИСКВАНИЯ

• Висше образование - Химия, Биология, Микробиология, Фармация;
• Отговорна, комуникативна личност, с умения за работа в екип и притежаващ способност за добра организация на работното място;
• Готовност за обучение;
• Компютърна грамотност;
• Способност за разрешаване на проблеми;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Етикетира получените материали;
• Извършва вземане на средни проби и предава взетите проби за извършване на анализи на специалистите от лаборатории;
• Обозначава статуса на материалите и междинните продукти;
• Попълва необходимите документации;
• Взема следи и осигурява условията за съхранение на музейните мостри;
• Участва в изпълнението на коригиращи и превантивни действия;
• Осведомява Ръководител отдел КК за несъответствия при изпълнение на процедурите;

Ако проявявате интерес към това предложение, изпратете актуална автобиография на e-mail: info@fortex.bg