Специалист Документация, Звено „Планиране и подкрепящи функции“ отдел Качествен контрол

Производствената компания на Актавис в България е част от глобалната производствена структура на Тева, Тева Глобал Оперейшънс (ТГО). Включва два завода в градовете Дупница и Троян(Балканфарма Дупница АД и Балканфарма Троян АД) и поддържащи функции в София. Заводите имат над 60-годишна история във фармацевтичното производство. В България компанията е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия.

За завода в град Дупница, компанията търси да назнчи:

Специалист Документация, Звено „Планиране и подкрепящи функции“ отдел Качествен контрол

Основни отговорности:
1. Изготвяне на спецификации за изходни материали, помощни вещества, междинни насипни и крайни продукти в съответствие с изискванията на Регистрационна документация, фармакопеи, доклади от валидиране на аналитични методи и др.
2. Изготвя стандартни оперативни процедури свързани със звеното, управлява промени с електронна система за контрол на промените.

Изисквания към кандидатите:
1. Висше образование в областта на химия, биология, фармация, но не само.
2. Запознат е с изискванията на Ph. Eur., USP и др. Фармакопеи.
3. Познава изискванията за Добра производствена и Добра лабораторна практика.
4. Има базови познания по приложимите във фармацевтичния анализ аналитични методи
5. Много добро владеене на английски език.
6. Много добри компютърни умения (MS Word).
7. Ориентиран към постигане на резултати, спазване на срокове и внимание към детайла.

Компанията осигурява:
- Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността;
- Работа в модерна и високо-технологична работна среда;
- Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие;
- Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит;
-Транспорт за сменния режим от гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, гр. Радомир, за редовна смяна – гр.София.

Документи за кандидатстване:
1. Автобиография.
2. Мотивационно писмо.
3. Копие от диплома за завършено образование.

Документи се подават по електронен път (https://www.jobs.bg/job/4392828) или на адреса на завода: „Балканфарма-Дупница” АД, Дупница 2600, ул. „Самоковско шосе” №3, Дирекция „Човешки ресурси”.
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2018