Специалист вътрешен контрол и съответствие с изискванията

За Завода за лиофилни лекарствени форми Софарма АД търси да назначи:

Специалист вътрешен контрол и съответствие с изискванията
Месторабота: гр. София

Изисквания за заемане на длъжността;

• висше образование - фармация, химия, биотехнология, инженер-химик, биология;
• познания в областта на Добрата производствена практика /GMP/ във фамацевтичното производство и химичните технологии;
• познания в областта на фармацевтичната или химическата промишленост;
• да познава технологичните изисквания залиофилното производство;
• компютърни умения - MS Office;
• английски език - работно ниво.

Основни функции на длъжността:

• да актуализира своевременно документацията, към която има отношение и има необходимост в процеса на работа;
• да съгласува проверката на партидното досие за всеки лекарствен продукт преди предаване в Направление Осигуряване на качеството;
• да осигури правилното архивиране, съхранение и унищожаване на документацията;
• да организира и провежда текущото обучение на персонала;
• контрол за изпълнение и спазване на изискванията по GMP във фармацевтично производство;
• участие при самоинспекции и инспекции от външни инспектори.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография със снимка и мотивационно писмо на e-mail: work@sopharma.bg