Специалист Трансфер и валидиране на технологии

Софарма АД търси да назначи:

Специалист Трансфер и валидиране на технологии в Направление Осигуряване на качеството, Отдел „Трансфер и валидиране на технологии"
Месторабота: гр. София

I. Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование - фармация, химия, биотехнология, биология; микробиология.
- Най-малко две години практически опит във фармацевтичната индустрия
- Добри познания по нормативните изисквания на българското законодателство и европейските директиви, ръководства на EMA, ICH, WHO, PIC/S
- Добри познания в областта на ДПП и на Регулаторните изисквания за разработване и регистрация на лекарствени продукти.
- Възможност за служебни командировки в страната.
- Добро владеене на английски език.
- Добра компютърна грамотност.

II. Основни функции на длъжността:
- Изготвя планове за Трансфер/Валидиране.
- Изготвя и оценява доклади от Трансфер/Валидиране.
- Изготвя стандартни оперативни процедури, регламентиращи действия и документация за Трансфер/Валидиране.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете Вашата актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване
в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/6045087