Специалист, Осигуряване на качеството

ЛАВЕНА АД, производител на етерични масла, търси да назначи:

Специалист, Осигуряване на качеството
Месторабота: гр. Шумен

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Изготвяне и актуализиране на техническите досиета на произвежданите във фирмата продукти;
• Участие при съгласуването на включените в състава на продуктите съставки, съобразно изискванията на законодателството за безопасност на крайния продукт;
• Изготвяне на необходимите документи за етикетиране на произвежданите продукти, съобразно изискванията на законодателството;
• Подготвяне на документи за извършване на различни тестове, оценки за безопасност и регистрация на продуктите в страната и за износ;
• Изготвяне и актуализиране на документи по качеството за произвежданите продукти, съобразно действащите процедури;
• Поддържане на архивите на произвежданите продукти;
• Участие в процеса по създаване и развитие на продуктите на компанията;
• Спазване на фирмените стандарти и процедури.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше химическо образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“;
• Отлична компютърна грамотност (MS Office);
• Работно ниво на владеене на английски език (писане, четене, говорене);
• Професионален опит на същата или сходна позиция;
• Организираност и умения за работа в екип;
• Инициативност, комуникативност и способност за вземане на самостоятелни решения;
• Познаването на козметичното законодателство ще се счита за предимство.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Възможност за професионално израстване;
• Работа в динамично развиваща се организация с установени стандарти на работа;
• Социални придобивки.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@lavena.bg