Специалист филмиране на таблети

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти.Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром АД търси да назначи на постоянна работа Специалист Филмиране на таблети
Месторабота: Радомир

Описание на длъжността:

Контрол по попълването на дневниците, партидните досиета, съблюдаване качеството на продукта, извършване операциите по филмиране на таблети.

Изисквания:

- Изискващо се образование – висше «магистър» - медицина, химия, фармация, инженерна химия или друга подходяща специалност
- Обучение съобразно конкретните отговорностите и функции и задълженията за длъжността

Личностни характеристики:

- Организираност
- Стресоустойчивост
- Способност за адаптиране в социалната среда
- Търсене и намиране на решения на професионални казуси
- Непрекъснато повишаване на квалификацията, чрез самостоятелни и/или организирани обучения
- Отлични комуникационни умения

Компанията предлага:

- Работа в една от водещите фармацевтични компании
- Въвеждащо и съпътстващи обучения
- Мотивиращо заплащане
- Възможности за професионално развитие
- Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир

Ако позицията представлява интерес за вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5911577