Служител в отдел склад и логистика (химически реактиви и консумативи)

Лабимекс АД е търговска компания, специализирана в продажбите на лабораторна апаратура, реактиви и консумативи.
Към момента компанията търси да назначи служител в отдел склад и логистика (химически реактиви, лаборторна аратура и консумативи).

Месторабота: гр. София
Заплата: от 1100 до 1200 лв. (Бруто)

Задължения и отговорности:
- носи пряка материална отговорност за артикулите на склад;
- контролира качеството, количеството и съответствието на входящите стоки с придружаващите ги документи;
- следи и контролира сроковете на годност на наличните реактиви;
- извършва регулярни ревизии по зададен списък;
- следи за правилната подредба на артикулите в склада;
- извършва доставки до клиенти на територията на цялата страна;
- извършва товаро-разтоварни дейности;
- работа с внедрената складова програма;
- зарежда офиса с необходимите за дейността консумативи и материали.

Компанията предлага:
- пет дневна работна седмица;
- работа в млад екип;
- модерен офис и склад на комуникативно място;
- служебен телефон за нуждите на дейността.

Задължителни изисквания:
- много добри шофьорски умения;
- минимум начални познания по английски език;
- добра компютърна грамотност – MS office, складов софтуер;
- комуникативност, прецизност, организираност и дисциплина.

Предимство:
- химическо образование и познаване на основната номенклатура на лабораторна стъклария, консумативи и реактиви;
- опит в складово-логистичната дейност;
- опит при работа със складова програма.

При интерес към позицията, изпратете автобиография на e-mail: labimex@mail.bg; office@labimex.bg