Служител в отдел склад и логистика (химически реактиви и консумативи)

Лабимекс АД е търговска компания, специализирана в продажбите на лабораторна апаратура, реактиви и консумативи.

Лабимекс АД търси да назначи служител в отдел склад и логистика (химически реактиви, лаборторна аратура и консумативи).
Месторабота: гр. София
Заплата: 1100 до 1200 лв. (Нето)

Задължения и отговорности:

1. Носи пряка материална отговорност за артикулите на склад.
2. Контролира качеството, количеството и съответствието на входящите стоки с придружаващите ги документи.
3. Следи и контролира сроковете на годност на наличните реактиви.
4. Извършва регулярни ревизии по зададен списък.
5. Следи за правилната подредба на артикулите в склада.
6. Извършва доставки до клиенти на територията на цялата страна.
7. Извършва товаро-разтоварни дейности.
8. Работа с внедрената складова програма.
9. Зарежда офиса с необходимите за дейността консумативи и материали.

Фирмата предлага:
- пет дневна работна седмица;
- работа в млад екип;
- модерен офис и склад на комуникативно място;
- служебен телефон за нуждите на дейността.

Задължителни изисквания:
- много добри шофьорски умения;
- минимум начални познания по английски език;
- добра компютърна грамотност – MS office, складов софтуер;
- комуникативност, прецизност, организираност и дисциплина.

Предимство:
- химическо образование и познаване на основната номенклатура на лабораторна стъклария, консумативи и реактиви;
- опит в складово-логистичната дейност;
- опит при работа със складова програма.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: labimex@mail.bg; office@labimex.bg