Семинар „Приложение на масспектралните техники при определянето на биоактивни вещества“

На 17 Октомври 2017 г., в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация ще се проведе семинар на тема „Приложение на масспектралните техники при определянето на биоактивни вещества“.

ПРОГРАМА

10:00 – 10:15: Welcome coffee и регистрация

10:15 – 10:30: Откриване – Георги Вълчанов, специалист продажби, Т.Е.А.М. ООД

10:30 – 11:30: „Прилагане на широк набор от GC/MS техники за постигане на най-добри резултати при откриването и идентифицирането на химически обекти в сложни биологични проби“ – John Upton, PhD, продуктов специалист газова хроматография с масселективна детекция, Agilent Technologies

11:30 – 12:00: Кафе пауза

12:00 – 12:45: „Истински иновации в LC/MS техниките с „Fit-for-purpose” решения“ – Shaun Bilsborough, PhD, продуктов специалист течна хроматография с масселективна детекция, Agilent Technologies

12:45 – 13:15: „Прилагане на масспектрометрия и анализ на метаболитните пътища в разбирането на биохимията на лечебните растения“ – Shaun Bilsborough, PhD, продуктов специалист течна хроматография с масселективна детекция, Agilent Technologies

13:15 – 13:30: Дискусия и въпроси, закриване на семинара

Заявка за участие можете да изтеглите от тук: https://goo.gl/wUtr3j

Организатори: Т.Е.А.М. ООД и Кариерния център на ФХФ