Сътрудник Лаборатория

Балев ЕООД е водещ производител на ароматизатори за въздух с търговската марка "АРЕОН", добре познат на потребителите в България и чужбина.

За своят екип фирмата търси да назначи СЪТРУДНИК ЛАБОРАТОРИЯ
Месторабота: гр. София

Отговорности:

- участва в тестовете, изпитанията и корекциите на процеса, свързани с контрола качеството на продуктите;
- изготвя и поддържа документацията, касаеща готовата продукция;
- координира получаването на мострени количества от суровини и изготвянето на продуктови мостри;
- участва в анализа и контрола на суровините и продуктите, постъпващи на входа и изхода на производствения процес;
- своевременно и точно отразява постъпилите преди производствения цикъл суровини в техническата документация;
- активно участва в разработването и изследването на нови продукти;
- отговаря за поддръжката на лабораторията

Изисквания към кандидатите:

- химическо образование (висше);
- познания по газ-хроматографски методи за анализ;
- опит в работата с газ-хроматограф, за предпочитане при изследване на парфюмерийни продукти;
- опит в работа в лаборатория;
- добро владеене на английски език;
- компютърна грамотност;
- изпълнителност, коректност, отговорност към поставените задачи и срокове.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания и имате интерес в дадената област, изпратете актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4371181