Ръководител Производство Твърди лекарствени форми

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти.Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром АД търси да назначи на постоянна работа Ръководител Производство "Твърди лекарствени форми"
Месторабота: Радомир

Описание на длъжността:

• Управлява и контролира производствения процес на различни твърди лекарствени форми.
• Осигурявя и отговаря за това, продуктите да са правилно произведени като:
• Осигурява и контролира спазването на технологичната и контролна документация-Фирмените стандарти за производство, Фирмени стандарти за контрол , процедурите от Системата за Добра производствена практика и Системата за управление на качеството ИСО 9001:2015, като участва в тяхното разработване.
• Осигурява необходимите условия за производството на отделните категории продукти, като спазва и контролира спазването на правилата на Добрата производствена практика.

Изисквания:

- Изискващо се образование – висше «Магистър» в областта на фармация, химия, биология, биотехнологии.
- Компютърна грамотност, работа с MS Office, Outlook, ERP система
- Изисква се стаж в областта на фармацевтичното производство от минимум 5 години

Личностни характеристики:

- Аналитичност
- Критична мисъл
- Организираност
- Комуникативност и решителност
- Стратегическа визия и умения за превръщане на стратегии в практически инициативи
- Лидерски умения в изграждане, управление и мотивация на мултифункционални екипи
- Отлични комуникационни и презентационни умения

Компанията предлага:

- Работа в една от водещите фармацевтични компании
- Мотивиращо заплащане
- Възможности за професионално развитие
- Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир

Ако позицията представлява интерес за вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5911590