Ръководител Производство

От създаването си през 2014г., фирма „Био Пауър Инвест” ООД инвестира в дългосрочни проекти и иновативни технологии в областта на производството на енергия от възобновяеми и алтернативни източници, както и организиране на пазар и търговия с електрическа енергия. Дейността на фирмата е насочена към краткосрочно увеличаване на портфолиото от бизнеси в сферата на енергетиката.
Във връзка с ефективната експлоатация на БиоЕЦ, изградена в гр.Кула, обл.Видин, фирмата търси квалифициран специалист, който да се присъедини към екипа на позиция:

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО
Месторабота: гр. Видин

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА
• Ръководи, организира и контролира цялото производството на предприятието
• Мотивира производствения екип, разпределя задачите му и следи за изпълнението им
• Организира обезпечаване на производството със суровини и материали
• Контролира технологичния процес, правилната експлоатация на оборудването и установената технология на производство
• Изготвя работен график и следи за спазването му
• Изготвя и поддържа регулярна отчетност на производствената дейност
• Координира и контролира дейността на работниците за спазване на трудовата и технологичната дисциплина
• Отговаря за подбора, обучението и сертифицирането на подчинените му служители, както и за професионалното им развитие
• Участва в планирането и реализирането на проекти, технологичните иновации и оптимизации на производствения процес, както и в изграждането на нови обекти.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
• Подходящо висше образование – ел-образование, биология/химия или сродни
• Трудов стаж на подобна позиция – най-малко 3 години
• Цялостно познаване на възлите и детайлите на наличното оборудване, принципа на работа и необходимите дейности по обслужване
• Работа с компютър на потребителско ниво: WINDOWS, WORD, EXCEL
• Много добро владеене на английски език
• Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете и ръководене и мотивиране на оперативния персонал
• Мотивация и методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати
• Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване, лоялност, комуникативност, умения и нагласа за работа в екип

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Постоянен трудов договор с осигуровки върху реалното възнаграждение
• Бонусна система, съобразена с постигнатите резултати в производството
• Социални придобивки - ваучери за храна, безплатно работно облекло
• Осигурен служебен транспорт
• Фирмено обучение и възможност за професионално развитие
• Работа с водещи международни фирми

При интерес към предложението, изпратете автобиография с актуална снимка на e-mail: office@biopowerbg.com