Ръководител, Направление "Пряка производствена дейност"

ГЛОБЕКС ЕООД, водеща българска фирма в областта на химическата промишленост търси да назначи:

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ПРЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ”
Месторабота: гр. София

Изисквания за кандидатите:

• Образование – висше – химическо - /ХТМУ, СУ или друг/
• Компютърна грамотност
• Професионален опит: Най-малко 3 години трудов стаж по специалността или трудов договор със срок на изпитване
• Чужд език е предимство
• Мотивация за обучение и развитие

Задължения:

• Ръководи и контролира дейността по планиране, организиране и осигуряване на цялостното производство в дружеството.
• Следи и отговаря за производството на качествена продукция.
• Осъществява организационния процес, свързан с поддръжката и ремонта на машините и оборудването за производството.
• Координира работата в направлението, което ръководи.
• Решава производствени въпроси, следи за изпълнението на оперативните задачи.
• Осигурява складирането и съхраняването на готовата продукция.
• Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина, правилата за охрана, безопасност и хигиена на труда.
• Води и съхранява производствената документация.
• Участва в изготвянето на Бизнес-програмата на фирмата.
• Участва във формирането на планова производствена дейност на ПЕБ в съответствие с бизнес-програмата на фирмата.
• Осигурява технологичния и качествен контрол на производството
• Отговаря за формирането на дългосрочна производствена политика на фирмата в областта на конкретната производствена специализация.

Компанията предлага:

• Стабилна и сигурна работа с възможност за развитие
• Конкурентно заплащане с пълни осигуровки

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5544289