Ръководител лаборатория

„Медик трейд“ ЕООД е с предмет на дейност производство на медицински изделия, хранителни добавки и закваски. Във връзка с разширяване на дейността на Микробиологична лаборатория Медбио + се обявява отворена позиция за длъжността:

Ръководител микробиологична производствена лаборатория
Месторабота: гр. Габрово

Изисквания:
1. Висше образвание в областта на микробиологията или химията (магистър или бакалавър);
2. Предходен професионален опит в лаборатория или като микробиолог е предимство;
3. Реален опит в управлението на хора е предимство;
4. Много добри умения за работа с MS Office;
5. Аналитични умения и отговорност за спазване на срокове и приоритети;
6. Планиране и организиране на процеси и задачи;
7. Налични обучения се считат за предимство;
8. Инициативност и ориентираност към резултати.

Вашата роля:
1. Ежедневно управлява, организира и планира работата в лабораторията;
2. Участва в производството на изделията на лабораторията;
3. Извършва микробиологични и физико-химични анализи на произвежданите изделия по стандартизирани методи след проведено обучение на място;
4. Контролира ефективно използване на материалните ресурси;
5. Следи за правилната експлоатация и работа с наличната апаратура;
6. Осигурява спазването на процедурите за работа в лабораторията;
7. Създава, поддържа и контролира технологичната и отчетна документация, в съответствие със системата за управление на качество.

Предложението:
1. Работа с възможности за професионално развитие;
2. Стимулиращо трудово възнаграждение;
3. Отлични условия на труд;
4. Опит в динамична и бързо развиваща се компания.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4645721