Ръководител лаборатория

НИК Агро Сървис e компания с дейност в областта на земеделското производство. От 2011 година насам компанията предлага висококачествени услуги, които помагат в постигнето на оптимални резултати при селскостопанските дейности. Лабораторията на НИК Агро Сървис се нарежда на първо място по производителност на Балканския полуостров. Модерното аналитично оборудване, с което разполага, осигурява бързи и качествени анализи на почвени и растителни проби.

Екипът на компанията се състои от опитни специалисти химици и агрономи, професионално подготвени да съдействат на клиенти, както в страната, така и извън пределите й.

Във връзка с разширяване на дейността си, НИК Агро Сървис обявява отворена позиция за:
Ръководител лаборатория в гр. София, който да поеме управлението на всички оперативни процеси

ВАШАТА РОЛЯ:
- Осигуряване дейностите при разработване на правила, инструкции и методи за извършване на анализи, като дава конкретни указания при прилагането им;
- Ежедневно управлява, организира и планира работата на екипите в лабораторията;
- Контролира ефективно използване на материалните ресурси и предлага варианти за тяхното оптимизиране;
- Следи за правилната експлоатация и работа с наличната апаратура;
- Извършва оценка на качественото извършване на анализите;
- Активно участва при разработването на нови технологични схеми и актуализиране политиките и процедурите за работа в лабораторията;
- Създава, поддържа и контролира технологичната и отчетна документация, в съответствие със системата за управление на качество.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Предходен професионален опит в аналитична лаборатория - мин. 5 години;
- Висше образвание в областта на Химията (магистър);
- Реален опит в управлението на хора;
- Много добри умения за работа с MS Office;
- Владеене на английски език на добро ниво;
- Аналитични умения и отговорност за спазване на срокове и приоритети;
- Планиране и организиране на процеси и задачи;
- Работа в лаборатория, акредитирана по ISO 17025 се счита за предимство;
- Налични обучения и опит при работа с инструментални и физикохимични изпитвания се считат за предимство;
- Инициативност и ориентираност към резултати.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
- Работа с възможности за развитие в екип от професионалисти;
- Стимулиращо трудово възнаграждение;
- Опит в динамична и бързоразвиваща се компания;
- Модерна и високо-технологична работна среда;
- Пакет от допълнителни придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка на e-mail: office@nik-agroservice.com