Ръководител химически отдел

Сембодиа ООД за 19 години се превърна в солидна специализирана фирма предлагаща минерални, органо-минерални и органични торове за селското стопанство, суровини и индустриални химикали за торовата промишленост и българската индустрия. Компанията работи в тясно сътрудничество като директен вносител и дистрибутор на минерални торове и химически продукти на водещи производители от целия свят. Фирмата предоставя специализирани услуги в сферата на почвените и водни анализи, като оказва съдействие на земеделските производители при вземането и анализирането на почвени и растителни проби с цел повишаване на качеството и добива на културите. Сембодиа сервизира очистките на водите на редица големи български индустриални мощности, представлявайки най-големите европейски и американски производители.

С цел разширяване на своята дейност и усъвършенстване на предлаганите услуги, компанията търси да назначи инженер химик с опит и желание за развитие на ръководна длъжност.
Месторабота: гр. София

Очаквани резултати от позицията:
- Правилно направени лабораторни анализи на почва, растителна тъкан и води;
- Навременно предаване на информацията от направените анализи към инженер-агрономите и търговците на фирмата;
- Работа с апаратура, лабораторна стъклария и реактиви и поддръжката им;
- Всички документи в изрядност;
- Всички срокове спазени и приоритети следени;
- Нови методи за анализ, открити и внедрени;
- Лабораторни уреди и консумативи в изправност и налични;
- Висока ангажираност в комуникацията с агрономите, инженер химиците и всички фирмени звена;

Изисквания:
- Подходящо химическо образование – специалност Химия;
- Стаж по специалността;
- Специалист в областта на аналитичната химия и използването на лабораторна техника;
- Свидетелство за управление на МПС;
- Компютърна грамотност – MS Office ( Word, Excel, PowerPoint);
- Работно владеене на английски език;
- Умения за работа в екип;

Компанията предлага:
- Възможност за работа в стабилна и развиваща се компания – екип от професионалисти, инженер- агрономи, търговци;
- Непрекъснато повишение на професионалната квалификация чрез обучения в страната и чужбина;
- Атрактивно заплащане;
- Свобода за развитие в хоризонтален и вертикален план;
- Спазване на договореностите от страна на работодателя, лоялност и коректност;
- Служебен смартфон и лаптоп;

При интерес, изпратете актуално CV на e-mail: office@sembodja.bg