Регулаторен специалист

Медитрайл търси кандидати за длъжността:

РЕГУЛАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ
Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидатите:
- висше образование – фармация, биология, биохимия, биотехнология, химия;
- стаж в областта - минимум 2 години;
- задълбочени познания в областта на лекарственото законодателство;
- компютърна грамотност – MS Office, Интернет;
- много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
- умения за работа в екип и динамична работна среда, поемане на отговорности, коректност, лоялност и лична ангажираност.

Описание на длъжността:
1. Подготовка, подаване и проследяване на следните процедури:
- разрешаване за употреба, подновяване, вариации, разширяване на обхват на лекарствени продукти;
- регистрация на медицински изделия;
- уведомления за пускане на пазара на хранителни добавки.
2. Превод и контролна редакция на национални текстове
3. Реформатиране на досиета в e-CTD и NeeS формат.
4. Комуникация с клиенти и регулаторни власти.

Фирмата осигурява:
- добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
- дългосрочна заетост;
- редовен режим на работа;
- фирмено обучение;
- работа в млад и динамичен екип.

Документи за кандидатстване:
- мотивационно писмо;
- автобиография с описание на придобития професионален опит и актуална снимка;
- копие на диплома за завършено висше образование.

Документи се изпращат електроненно, чрез платформата за кандидатстване в Jobs.bg (https://www.jobs.bg/job/4184140) или на адреса на фирма Медитрайл: гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. „Чарлз Дарвин” № 3.
Телефони за връзка: 02 9631328; 02 9631389