Регистратор и обработка на лаботорни проби

Приморис България АД е лаборатория с европейска акредитация по ISO-17025, за изследване на: остатъчни вещества от пестициди, нитрати, тежки метали и микотоксини в храните и селскостопанските продукти, както и микробиология и вируси.
Приморис подпомага българските производители и износители, чрез извършването на анализи, с високо качество и надеждност. Анализите се извършват, по най-съвременни многокомпонентни инструментални методи: GC-MSMS и LC-MSMS.
Към момента, компанията търси да назначи специалист на позицията:

Регистратор и обработка на лаботорни проби
Месторабота: гр. Пловдив

Описание на длъжността:

1. Получава, обработва, систематизира и регистрира пробите за анализ в лабораторната електронна система.
2. Да предава информация от/по телефон, факс, e-mail на български език и английски език.
3. Подготовка и обработка на пробите и тяхното разпределение в лабораторията.

Изисквания към кандидатите:

- владее на английски език писмено и говоримо на много добро ниво.
- компютърна грамотност - умение за работа с MS Office, Windows, Internet.
- работа с офис техника - факс, копир, скенер.
- отговорност при изпълнение на задачите;
- способност за работа в екип и добра комуникативност;
- бързина, съобразителност, комуникативност, умения за работа под стрес, опит в работата с клиенти;
- предимство – технически познания по химия или образование в областта.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на e-mail: info@primoris-lab.bg