R&D Технолог

Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

R&D ТЕХНОЛОГ
Месторабота: гр. София

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- Участва в разработването и реализацията на технологични програми;
- Разработва и внедрява в производството нови конкурентноспособни изделия и технологии за производството на маслени и акрилни бои
- Изготвя пълна технологична документация за разработваните изделия и технологии и качеството на произвежданите продукти - инструкции, норми, спецификации и др. Прави предложения за промени;
- Съдейства и участва при разработване на предложения по усъвършенстване технологиите за производство и на произведените продукти;
- Участва в анализирането и решаването на проблемите, свързани с действащите технологии и качеството на произвежданите продукти;
- Дава технологични решения за използване на алтернативни суровини и материали в Съдейства с техническа и друга информация за маркетинговото и рекламно осигуряване на произвеждани продукти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Висше образование, степен Бакалавър и/или Магистър за предпочитане с химическа насоченост - Инженерна химия; Химични технологии; Индустриална химия;
- Опит на сходна длъжност в компания от химическата индустрия;
- Отлично познаване на бизнес процесите в химичната промишленост;
- Владеенето на английски език се счита за сериозно предимство;
- Много добри компютърни умения (MS Office);
- Асертивност, внимание към детайла и иновативно мислене.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
- Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
- Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- Актуална автобиография;
- Препоръки (ако има такива).

При итнерес към позицията, кандидатствайте директно на: https://www.jobs.bg/job/4530026