QA MANAGER

GE Pharmaceuticals е българо-австрийска компания, специализирана в първично и вторично опаковане лекарствени продукти за хуманната медицина. Компанията е базирана в гр. Ботевград, разполага с два модерни завода и лаборатории за качествен контрол, както и екип от утвърдени специалисти.

Ролята на Мениджър осигуряване на качеството включва, но не се изчерпва с:

• Поддържане и усъвършенстване на системата по качество при производство на лекарствени продукти в съответствие с GMP;
• Контрол на дейностите по производство, качествен контрол и съхранение на лекарствените продукти за съответствие с GMP и лекарственото законодателство;
• Организиране и подготовка за одити по качеството;
• Организиране и поддържане на системата за обучение на персонала по GMP;
• Комуникация с клиенти по отношение на качеството и др.

Задължителни изисквания:

• Висше образование в някоя от областите: фармация, химия, биология;
• Минимум 2 години практически опит в производството или контрола на лекарства;
• Отлично познаване на законодателството при производство на лекарства;
• Компютърни умения – Microsoft Office Word, Excel, Power point;
• Английски език- водене на бизнес комуникация- вербална и писмена;
• Умения за работа е екип и организираност.

Предложението:

• Атрактивно заплащане и придобивки, съответни на нивото на позицията;
• Възможност да работи с водещите фармацевтични компании в света;
• Свобода на действие и подкрепа за имплементиране на идеи за подобрение и развитие;
• Осигурен транспорт и/или преместване в района на гр. Ботевград.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4589575