Програма "Стажове“ - Проектиране на технологичен процес: покритие на мед

1. Условия на стажа
Главно условие: Стажът е "на задача", не "на позиция", нито "на работно време". Тоест, държим на показаните резултати, времето няма значение.

2. Брой стажанти: двама, всеки един ще работи по един цвят (за подробности прочетете раздел "Задача")

3. Задачата е подходяща и за дипломна работа. Нямаме нищо против студентите да отидат на дипломна защита с тази задача, дори ще помагаме.

4. Срок за кандидатстване: до запълване на позициите
Няма формалности и документи за включване в програмата. Повече информация за програма "Стажове" и форма за кандидатстване може да намерите на адрес
http://krumch.com/sip

5. Стажът е "неприсъствен". Участниците ще имат достъп до "виртуалното работно място" на проекта, приложение на сайта на фирмата, където ще водим комуникацията и ще се отчитат резултатите.

6. Студентът трябва да разполага с "химична лаборатория" за потвърждаване на резултатите (може да е в университета [лабораторията на преподавателя - научен
консултант], в някое предприятие [където имате роднински/приятелски достъп, и/или ни препоръчате да се договорим със собствениците {които впоследствие може да са Вашия
бъдещ работодател], или заден двор, мазе, гараж и пр., където ще можете безопасно да работите с химикали), всички необходими материали ще му бъдат предоставени.

7. Участниците ще получат сертификат за успешно проведен стаж на тема "Проектиране на технологичен процес: покритие на мед". Както и "първи ред в портфолиото" :-)
Стажантите не заплащат нищо за включване в стажовете, както и фирмата не плаща нищо на стажантите за провеждане на стажовете, в смисъл на пари (фирмата закупува всички необходими материали). Всъщност, ние плащаме със своето време, за да допълним и затвърдим Вашите знания, които сте получили в университета. При нас сте за "да сбъркате безопасно" докато се учите. Съответно стажантите заплащат обучението си при нас със своето време. Смятаме това за справедлива сделка.

8. Задача
Да се оцветят повърхностите на медна тръба в бяло и черно Изделие, направено от медна тръба, представлява топлообменник (и двете работни вещества са чешмяна вода). За да ускорим "теча" на топлината, трябва да оцветим външната повърхност на тръбата в черно, а вътрешната - в бяло.
Тръбата може да е подложена на огъване и трептене по време на работа, следователно не можем да намажем повърхностите с боя - получава се твърде дебел (в случая) слой, ще се напука и олющи. Трябва да е покритие с дебелина по-малко от микрон (стотна част от милиметъра), което е възможно само по химичен или електролитичен път. Задачата е да се намери технология за създаване (нанасяне) на такова нетоксично покритие. Това включва описание на действията, формулите на разтворите (или газовете - ако се налага),
температури на реакция и всички други физико-химични условия, които да доведат до получаване на нужното ни покритие.
Няма ограничение за броя на разтворите (или газовете) за един цвят, нито за броя на процедурите. Единствените "твърди" ограничения са за цветовете, точното им място
(външна/вътрешна повърхност), да са трайни, и да са нетоксични.
"Трайност": Водата сама по себе си е достатъчно агресивна среда, чешмяната вода съдържа малки количества хлор (за дезинфекция) и минерали (калций и други), а двете води поотделно имат допълнителни свойства, което добавя изисквания за покритията.
Черното покритие (откъм топлата вода) трябва да издържа и на повърхностно активни вещества (сапуни) и мазнини, и по възможност и на механични въздействия (да не се драска).
Идеално ще бъде ако е и "незалепващо покритие". Температура на водата - може да започва от 5 С, но "работната" температура ще е 15-40 С. Може да изсъхва периодично (от веднъж до няколко пъти на ден).
Бялото покритие (откъм студената вода в тръбата) ще бъде постоянно "под вода", температурата и ще е от 2-3 С до 15-20 С. Няма да замръзва.
"Нетоксичност" означава няколко неща:
- трябва покритието да не е токсично, да покрива санитарните норми
- трябва да са описани както процедурите по нанасянето на покритието, така и "техника на безопасност" по време на работа
- трябва да са описани процедурите, необходими за "утилизирането" на отработените вещества.

Обобщение: Резултатът от проекта трябва да е документация за технология за създаване (нанасяне) на покритие на подходящите повърхности с подходящия цвят. Това включва
описание на действията, формулите на разтворите (или газовете), температури на реакция и всички други физико-химични условия, както и "техника на безопасност" по време на работа, и процедурите по "утилизирането" на отработените вещества.

10. Изисквания към студентите
Главни изисквания:
- Желание да усвоява нови знания. Инат, да направи каквото е обещал.
- Знания в областта на химията, физиката и приложната магия. :-)

Задължителни умения: Самомотивация и Рационално мислене. Ще го научим на всичко останало.

Незадължителни умения: Хоби в областта на физиката, химията или обработката на метали е предимство, и ще има скок в развитието, чрез този проект. Ползването на английски език (четимо) е голямо предимство.

11. Кандидатстване
Срок за кандидатстване: до запълване на позициите - двама стажанти.
Няма формалности и документи за включване в програмата. Повече информация и форма за кандидатстване може да намерите на адрес http://krumch.com/sip

Попълнете формата на страницата http://krumch.com/sip като в полето "избрана задача" впишете "Химия: оцветяване на мед: [цвета, по който сте избрали да работите]". Ако имате
въпроси, задайте ги в същата форма, като споменете същото име на задачата.
Ще се радваме да помогнем за старта на кариерата Ви!