Продуктов специалист Електрохимия

АКВАХИМ АД е водеща фирма в областта на комплексните лабораторни решения с повече 25 години дейност на българският пазар. Поради разрастване на дейността си, Аквахим търси нов служител за позицията:

Продуктов специалист за Отдел „Научни изследвания, лабораторен и индустриален контрол”
Месторабота: гр. София

Изисквания:
• Висше образование (Химия, физика, инженерно или еквивалентно);
• Много добър английски език (писмено и говоримо);
• Отлични компютърни умения (Microsoft Office пакет, работа в интернет);
• Шофьорска книжка - B категория (активен шофьор).
• Приложен и търговски опит в областта на електрохимичните технологии е предимство.

Отговорности:
• Да познава продуктите за електрохимични анализи и производства от продуктовото портфолио на АКВАХИМ АД с основен фокус върху технологиите за производствa;
• Да подготвя спецификации и ценови оферти по запитвания на клиенти и за участие в обществени поръчки;
• Да оказва съдействие на клиентите при избор на точните продукти за изпълнение на лабораторната или производствена дейност;
• Да участва в организирането и провеждането на маркетингови дейности и събития;
• Да поддържа бази данни;
• Да поддържа контакти с настоящите партньори.

Качества и умения:
• Да е готов/а да бъде обучаван и да се самообучава;
• Да спазва срокове;
• Готовност за пътуване;
• Да спазва правила и процедури;
• Организираност и стремеж към постигане на резултати;
• Отлична комуникативност и умения за работа в екип;
• Самостоятелност при изпълнение на поставените задачи;
• Желание за развитие.

Фирмата предлага:
• Интересна работа, която дава умение за повишаване на професионалната квалификация и работа в иновативни продукти;
• Работа в развиваща фирма;
• Работа на пълен работен ден на трудов договор;
• Възможност за развитие на професионалните умения и знания.

Ако проявявате интерес към тази позиция, изпратете професионална автобиография на български език, препоръка и копия от диплома за завършено висше образование и други документи, доказващи квалификацията и специфични знания и умения не по-късно от 20.03.2018 г., на e-mail: aquachim@aquachim.bg