Продуктов експерт Индустриална микробиология, Фармация и Биотехнологии

RIDACOM е No.1 доставчик в направленията индустриална микробиология, фармация и биотехнологии търси мотивирани, амбициозни и компетентни попълнения за екипа си на позиция:

Продуктов експерт Индустриална микробиология, Фармация и Биотехнологии
Месторабота: гр. София

Присъединете се към Ридаком, ако:

- Имате желание за работа и професионално развитие;
- Притежавате отлични комуникативни умения;
- Не само имате образование в областта: биология, биотехнологии, микробиология, молекулярна биология, медицина, ветеринарна медицина, фармация, но и реални знания и интереси;
- Имате задълбочени познания поне в 3 от изброените: микробиология, биотехнологии, химия, молекулярна биология;
- Работите безпроблемно с компютър;
- Владеете отлично английски език;
- Можете да карате кола и имате шофьорска книжка;
- Притежавате следните качества: самоинициативност, отговорност, креативност, организираност и висока мотивация;

И ще получите:

- Мотивиращо възнаграждение на база на постигнатите резултати;
- Възможност за професионално развитие в бързо разрастваща се компания;
- Работа в млад екип от високо-квалифицирани специалисти;
- Интересна и разнообразна работа, която дава възможност за повишаване на професионалната квалификация, поддържане и развитие на контактите с водещи компании и работа с иновативни продукти;

Част от задълженията Ви ще са:

- Да познавате отлично продуктите от портфолиото на фирмата (над 20000 микробиологични и лабораторни продукта);
- Да консултирате, обучавате и подпомагате клиентите на фирмата;
- Да следите последните тенденции в областта;
- Да работите за увеличаване на продажбите, разширяване и оптимизиране на клиентската мрежа;
- Да посещавате настоящи клиенти, като следите за тяхната удовлетвореност и предлагате подобрения и оптимизации в работата им;
- Да привличате нови клиенти;
- Да правите професионални презентации пред широка аудитория от експертни от различни направления;
- Да участвате активно в организирането и провеждането на различни научни и други мероприятия;
- Да подготвяте спецификации и ценови оферти по запитвания на клиенти, и при участие в обществени поръчки;
- Да подготвяте рекламни материали на български език за продуктите, за които отговаряте;
- Да бъдете най-добрите в това което правите;

Станете част от екипа на фирмата като:

Кандидатствате с автобиография и актуална снимка до 22/03/2018 г., чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4190236