Преподавател по физика и химия

Частно училище "ЕСПА" търси да назначи преподавател по физика и химия на хонорар за преподаване и обучение на деца в 7-ми клас.

Изисквания:
- висше образование - висше образование (магистър, бакалавър) и стаж по специалността минимум 3 години.
- присъдена квалификация Учител по физика и химия.

Предимства:
- работа с компютър;
- предишен опит.

Автобиографията следва да бъде придружена с актуална снимка и актуален настоящ адрес.
При интерес към позицията, кандидатствайте, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4228970