Преподавател по биология и човекът и природата

Частно училище "ЕСПА" обявява вакантна позиция за учител по биология и човекът и природата за преподаване и обучение на деца в 3-7-ми клас.
Месторабота: гр. София

Изисквания:
- Висше образование - биология и химия (магистър, бакалавър) и стаж по специалността минимум 2 години.
- Присъдена квалификация Учител по биология и човекът и природата.

Работата в училището ще Ви даде възможности за:
* Изява и реализиране на свежите Ви идеи;
* Множество обучения за професионално и личностно развитие;
* Добро възнаграждение;
* Социален пакет;
* Малък брой деца в клас;
* Възможност за участие в разработване на учебни материали.
* Възможност за работа на непълен работен ден /по желание/.

При интерес към позицията, изпратете своята автобиография придружена с актуална снимка и актуален настоящ адрес, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4387665

Всички лични данни са конфиденциална, защитена информация.