СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА В ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ВМА – СОФИЯ

Химикотоксикологичната лаборатория е част от Катедра "Токсикология" на Военномедицинска академия - София. В нея се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени, наркотични и други токсични вещества в различни биологични проби. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имуноаналитични, биохимични и инструментални хроматографски и масспектрални техники за анализ. Лабораторията е водеща за страната в областта на съдебно-токсикологичната експертиза, осигуряваща изследванията за употреба на алкохол и наркотични вещества при шофьори, химико-токсикологична експертиза на проби от починали лица, спешна токсикологична диагностика при случаи със съмнения за отравяне и др.

С настоящата стажантската програма предоставяме възможност студентите да придобият допълнителни знания и умения в:

• Работа в реална и динамична среда;
• Клинична токсикология;
• Съдебна токсикология;
• Postmortem токсикология;
• Изготвяне на експертни заключения.

Ако сте човек с аналитично мислене и готов за предизвикателства, тази студентска практика е точно за вас!

Кандидатстването става през сайта на проекта „Студентски практики“ – http://praktiki.mon.bg
Допълнителна информация: ahidi@chem.uni-sofia.bg (Иво Иванов)

Броят на практикантите е ограничен.