ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ТЪРСЯТ СЕ СТУДЕНТИ ЗА ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Срок за кандидатстване: 14.06.2019, 17:00 ч.
Осъществяване на практиката: през 2019/2020 учебна година, след летен семестър
Продължителност на практиката: минимум 2 месеца
Къде: в най-стария университет в Европа - University of Bologna (Italy)
Домакин: д-р Артур Ненов

Ти си: студент от ФХФ във втори или по-горен курс на обучение; мотивиран да реализираш отлична бакалавърска/магистърска дипломна работа или първата си научна публикация; търсач на нови знания; човек с апетит към научната работа; с желание да упражниш английския си, да усвоиш италиански език или да вкусиш автентична паста „Болонезе“ :)

Интерес за теб представляват изследвания по следните тематики:
1. New singlet fission materials for efficient organic solar cells (квантово-химични подходи) – в колаборация с д-р Юлия Романова (ФХФ) и проф. Аля Таджер (ФХФ)
2. Modeling rotational barriers in cumulenes (квантово-химични подходи) – в колаборация с д-р Юлия Романова (ФХФ)
3. Novel compounds for photoelectrocatalysis (квантово-химични подходи)
4. Photochemistry and photophysics of natural and artificial molecular photoswitches (квантово-химични и QM/MM подходи)
5. Simulation of non-linear multi-pulse transient spectroscopy experiments for studying ultrafast excited state dynamics (квантово-химични и молекулно динамични подходи)
6. Implementation of analysis tools for molecular dynamics simulations within the quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) framework (програмиране с Python).

Чудиш се дали си подходящ: За теми №1-5 предваритният опит с квантово-химични програми и изчисления e предимство, но не е задължителен. За тема №6 е необходим опит с Python.

Още се колебаеш: Благодарение на Еразъм+ практика в същата лаботария студентката Йоанна Стойчева (ФХФ) реализира „Най-добра дипломна работа“ през 2018 г. и грабна награда от националния конкурс на СХБ и АКВАХИМ, а магистър Добромир Калчевски защити дипломната си работа с научна публикация като първи автор в списание с IF=3.906, D. Kalchevski, V. Petrov, A. Tadjer, A. Nenov, Physical Chemistry Chemical Physics 2018, 20, 8924-8934.

Имаш много въпроси: отправи ги към д-р Артур Ненов, artur.nenov@unibo.it; д-р Юлия Романова (ФХФ, кабинет 327, jromanova@chem.uni-sofia.bg); условията за конкурса Еразъм+ могат да се намерят на https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/.