Постдокторска специализация (физикохимия на течни повърхности) - Санктпетербургски държавен университет

Позицията е в рамките на новообявена „Постдокторска програма“ в Санктпетербургския държавен университет, Институт по Химия, Катедра Колоидна Химия.
Специализантът ще работи в групата на проф. Борис А. Носков. Групата се занимава с изследване на физикохимичните свойства на слоеве от ПАВ (сърфактанти, полимери, протеини, смеси от ПАВ и др.) на повърхността „вода/въздух“ чрез редица класически и модерни методи, напр. тензиометрия, повърхностна реология, елипсометрия, електронна микроскопия, „Brewster-angle“ микроскопия, AFM и др.
Проф. Борис А. Носков е учен от световна величина и има сериозен принос в изследванията на междуфазни слоеве от полимери и протеини.

Изисквания:
1. Докторска дисертация по Физикохимия (с предимство Колоидна Химия), защитетена не по-рано от 2012 г.
2. Познаване на теоретичните и експериментални основи на използваните методи.
3. Опит с някои от тези методи е сериозно предимство.
4. Готовност за динамична работа по модерна тематика и публикуване на резултатите в ренимирани международни издания, участие в международни конференции.

Условия:
Договор за работа за 2 години. При добро представяне на специализанта и при изпълнение на изискването на програмата за 5 публикации в този период, договорът може да бъде удължен с още 1 година.
Заплащането е 60 000 рубли на месец + бонус (около 15 000 рубли) от бюджета на групата.
Общият брой позиции по праграмата е ограничен, т.е. при интерес от ваша страна е препоръчително да кандидатствате колкото може по-скоро.

Връзка:
За подробности и въпроси пишете директно на проф. Борис А. Носков (на английски или руски): borisanno@mail.ru