Помощник лаборант (Шумен)

Карлсберг България е една от водещите бирени компании в България. В нея работят около 600 служители. Компанията разполага с две пивоварни в гр. Шумен и гр. Благоевград, за които търси да назначи:

ПОМОЩНИК ЛАБОРАНТ
базиран в гр. Шумен
(за сезонна работа: от февруари до октомври 2018)

Задължения:
• подпомага извършването на лабораторни анализи на входящи суровини и материали, междинни и крайни продукти;
• подготвя апаратура, стъклария, хранителна среда и реактиви;
• следи за изправността на апаратурата и извършва елементарни операции по поддържането й;
• води необходимата документация за входящи суровини и готова продукция.

Изисквания:
• подходящо образование – специалност Химия, Микробиология, Биотехнологии, Екология или Технология на пивото;
• основни познания за работа с компютър - МS Office (Word, Excel);
• умения за работа в екип;
• умения за работа под напрежение, прецизност, отговорност, бързина.

Компанията предлага:
• отлична социална политика включваща ваучери за храна, сума за транспорт, програма за лоялност при ангажираност над 6 (шест) месеца и други;
• доплащане за полагане на нощен труд в размер на 1,45 лв. за всеки отработен нощен час;
• безплатно обучение за придобиване на правоспособност (ако такава се изисква);
• обучение на работното място;
• коректен и лоялен работодател.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография не по-късно от 08 февруари 2018 година, на вниманието на Дирекция “Човешки ресурси”, на адрес: гр. Шумен, ул. „Раковска“ № 115.