Партньори

teamlogoАКТАВИС ЕАД Actavis e четвъртата най-голяма международна генерична компания в света. Актавис България e най-голямата фармацевтична компания у нас с най-богата продуктова гама. http://www.actavis.bg


Nestle logoNESTLÉ Bulgaria Нестле България е част от Нестле Групата – най-голямата компания, производител на храни и напитки в света, лидер в здравословното хранене и начин на живот, която покрива почти всички области от храненето. http://www.nestle.bg


acm2 logoАСМ2 ЕООД Доставка, инсталиране и сервиз на специализирано оборудване за аналитични, научноизследователски, контролни и клинични лаборатории. http://www.acm2.com/


chromservis.bg ХРОМСЕРВИС ООД Надежден партньор за лабораторни доставки http://www.chromservis.bg


fotlogo
ФОТ ООД one stop shopping for laboratory supplies http://www.fot.bg
labimex.bg Лабимекс ООД http://www.labimex.bg
teamlogoT.E.A.M. ООД Официален оторизиран дистрибутор и сервизен център на Agilent Technologies. http://www.team-cag.com