Отговорник „Експозиция и екип“

TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд) е детски интерактивен център за наука и технологии. Той е иницииран и реализиран от софтуерната компания ТехноЛогика на територията на София Тех Парк, а мисията му е да запали искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата.

TechnoMagicLand търси да назначи
Отговорник „Експозиция и екип“, който:

- има знания и интереси в сферата на техниката и технологиите, по-специално в областите: физика, химия, математика, информатика, материалознание и дигитални технологии
- има желание да работи с деца на възраст от 7 до 14 години
- общува с лекота и умее да предава знания на български и английски език
- може да ръководи екип.

Месторабота: гр. София

Основни задължения:
- да отговаря за експозицията на TechnoMagicLand
- да контролира техническото състояние на експонатите и материалната база;
- да планира и участва в ежедневните дейности по поддръжка, необходими за нормалното функциониране на експозицията;
- да организира, управлява и контролира на работните процеси, задачи и графика на демонстраторите и рецепционистите;
- да дава при необходимост допълнителна информация и разяснения на посетителите и да им помага при използването на интерактивните експонати;
- да оказва съдействие на лекторите в залите за обучение и демонстрации;
- да следи за спазването на вътрешния ред и опазването на имуществото на TechnoMagicLand;
- да взаимодейства с всички останали служители на TechnoMagicLand за осигуряване на високо качество на преживяването на посетителите.

Изисквания към кандидатите:
- образование: завършена степен „бакалавър“ или придобита по-висока образователна степен по техническа специалност;
- да бъдат организирани, дисциплинирани, креативни, инициативни и с желание за повишаване на квалификацията и развитие;
- говорим английски език (ниво В2);
- компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Power Point);
- практически технически умения;
- предимство е опит в работата с деца от 7 до 14 годишна възраст;
- възможност да се работи по график на смени – включително в събота и в неделя;
- опитът в ръководеното на екип е предимство.

Центърът предлага:
- работа във високотехнологична среда в екип от млади и интересни личности;
- въвеждащо обучение;
- възможност за гъвкаво работно време;
- трудов договор и социални придобивки;
- удобна локация, приятна, безопасна и комфортна работна среда;
- възможност за развитие.

При интерес към позицията, изпратете автобиография и актуална снимка на e-mail адрес: jobs-tml@technomagicland.com