Заедно в час набира нови участници в програмата си за лидерство и принос към обществото

Ако искате да разберете повече за програмата, заповядайте на представянето ни на 30.10.2013 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на Факултет по химия и фармация към СУ “Св. Кл. Охридски”.

За да кандидатствате още сега посетете сайта www.zaednovchas.bg – крайният срок е 15 ноември!

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която наема най-способните и амбициозни хора за преподаватели в български държавни училища, като по този начин гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. Заедно в час е партньор на международната организация Teach For All, обединяваща сродни организации в 30 държави по света като САЩ, Великобритания, Испания, Нова Зеландия и Япония.

Нашата програма за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения. Програмата започва с интензивно обучение по международно утвърдения модел "Преподавай като лидер", последвано от работа в училище за период от две години. Учителите на Заедно в час преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.

Програмата е дългосрочна и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Заедно в час подпомага професионалното и личностното развитие на всеки от участниците в програмата и ви предлага:

 • обучение по модела „Преподавай като лидер” и преминаване през цялостна програма за развитие на личностните и професионални качества;
 • сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията;
 • двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
 • допълнителна финансова помощ от Заедно в час;
 • постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
 • личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да Ви помага през двете години;
 • контакти с международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
 • възможности да придобиете умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;
 • летен стаж между двете години;
 • възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;
 • да владеете български език;
 • да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование до 15 септември 2014 г. в една от следните специалности: английска филология, българска филология, приложна лингвистика, математика, физика, химия, биология, география, история, информатика, информационни технологии, компютърни системи, инженерни дисциплини.
 • да имате отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или извънучебни дейности;
 • да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
 • да сте силно мотивирани да съдействате за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.

Кандидатстването става онлайн през сайта www.zaednovchas.bg.
Краен срок – 15 ноември 2013 г.