Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 г.

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2018/2019 година.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи ще намерите на: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/10/18/traineeship_2018_20...

Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2018 г., 17:00 часа