Информационна среща за стипендиите ДААД /Германска служба за академичен обмен/

Повече от 25 години ДААД възлага на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” администрирането на стипендиите на ДААД /Германска служба за академичен обмен/. Стипендиите на ДААД са насочени към студенти – летни езикови курсове и магистърски стипендии за всички специалности; както и за преподаватели, докторанти и млади учени – изследователски стипендии. Селекцията на кандидатите се извършва от комисия, чиито членове са представители на университети в Германия, български университетски преподаватели, подбрани от МФ „Св. Св. Кирил и Методий”, представители на Посолството на Република Германия и лекторите на ДААД. Стипендиите на ДААД подпомагат бъдещото професионално развитие на студентите, младите учени и преподавателите.

На 3 май 2018 г. в Конферентната зала на Софийски университет ще се състои информационна среща, на която г-жа Фрауке Фехнер, лектор на ДААД към Софийски университет, ще запознае студентите с магистърските стипендии и летните езикови курсове и компетентно ще отговори на всички въпроси.

Кратка информация за Летните курсове:

- Стипендията цели задълбочаване на познанията по немски език (общоезиков и специализиран) и странознание. Предназначена е за студенти в бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.
- Продължителността на програмата е най-малко 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа на седмица.
- Размерът на стипендията е еднократна сума от 850 €, пътни разходи (250 €), застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване.
- Минималното ниво на владеене на немски език към момента на кандидатстване е A2 според Общата европейската езикова рамка
Срокът за кандидатстване е до 1 декември на предходната година.

Кратка информация за Стипендиите след първа диплома за студенти от всички специалности:

- Стипендията предоставя възможност за изучаване на магистърска програма в държавно признат университет (държавен или частен) в Германия. Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър).
- Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е продължаване на стипендията за още една година в зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
- Месечният размер на стипендията е 750 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.

ДААД финансира евентуални учебни такси до 500 € на семестър. Възможна е еднократна финансова студентска помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството.
ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срокът за кандидатстване е до 15 ноември на предходната година.