Конкурс за статия "Обясни науката"

Списание „Българска Наука” обявява конкурс за статия "Обясни науката".

Правила и условия на конкурса:

Конкурс за научнопопулярна статия, посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от всички области на науката и техниката, при следните условия:

Условия за участие:
Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.

Могат да участват ученици, студенти, преподаватели и хора от всяка професия.

Изисквания към статията:
- Обем: до 10 машинописни страници (допуска се известно надвишаване при необходимост).
- Тематика: избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му.
- Изискване за популярност: статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област. Това не изключва засягане на спорна и полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви тенденции в областта.
- Използвани материали: Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника, ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
- Авторски права: Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните.
- Участници: Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция.
- Допълнителни условия: Всички права запазени „Българска Наука”
- Избор на победителя: извършва се от Сдружение „Форум „Наука”

Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създадена от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.

Конкурсът стартира на 15.02.2018 г. и ще продължи до 15.04.2018 г.

Награди:
- Първата награда за най-високо оценена статия е SMART часовник.
- Първите 5 печеливши статии: печелят колие или тениска по избор от сайта ни: http://kupinauka.com/category/223/nauchni-bizhuta.html
- Топ 10 статии: най-добрите 10 статии печелят абонамент за списание Българска наука.

Повече информация за конкурса ще отркиете на: https://nauka.bg/konkurs-bqsni-naukata/