Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

Възможностите за осъществяване на мобилността за студенти от Факултета по химия и фармация, указанията за кандидатстване и необходимите документи, можете да откриете на следния адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/fhf/

Информационните събития във връзка с програма “Еразъм+” и настоящата кампания ще се проведат както следва:

ЕРАЗЪМ ДЕН

10.01.2018 г., 13:00 – 17:00 ч.
Аула, Централно фоайе
СУ “Св. Климент Охридски”, Бул. “Цар Освободител” № 15

Отдел “Международна дейност и протокол” на СУ “Св. Климент Охридски” организира Еразъм ден, на който ще бъде представена програма “Еразъм+” и партньорските университети. Заповядайте, за да разберете какви са възможностите да отидете на мобилност с цел обучение по програмата, да научите как да кандидатствате, да изберете своята Еразъм дестинация, да се срещнете с Еразъм алумни…
Може да следите информация за събитието и във фейсбук - https://www.facebook.com/events/303589993379539/

ИНФОРМАЦИОННА ЕРАЗЪМ СРЕЩА

20.02.2018 г., 15:00 – 17:00 ч.
Аула
СУ “Св. Климент Охридски”, Бул. “Цар Освободител” № 15

Информационната Еразъм среща има за цел да запознае студентите и докторантите на СУ “Св. Климент Охридски” с практическите насоки, свързани с кандидатстването по настоящата кампания.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!