Среща с представители на "Неохим" АД

neohim Поради непредвидени обстоятелства презентацията на Неохим АД няма да се състои както беше планирана на 30.03, а се отлага за месец май. Молим за извинение!