НАУЧНА СЕСИЯ '2017: „Вечер на химията“ Факултет по Химия и Фармация СУ „Св. Кл. Охридски“

ПРОГРАМА

13.00 ОТКРИВАНЕ
Водещ: Соня Илиева

13.05-13.35
Васил Симеонов
Устойчивото развитие в историческа перспектива

13.35-13.55
Йоана Захариева
Тънки филми - методи за получаване, охарактеризиране и приложение

13.55-14.15
Мариана Герова
Противотуморни аналози на комбретастатин А-4 и фенстатин

14.15-14.35
Климент Занов
Новости в масспектрометрията от Perkin Elmer

14.35-14.50
Пантелей Симеонов
„Fit-for-Purpose” - Пригодни за целта аналитични решения

КАФЕ-ПАУЗА

Водещ: Тони Спасов

15.15-15.35
Кристина Божинова, Иванка Атанасова,
Димитър Терзииванов
D-оптимална стратегия при клинични проучвания

15.35-15.55
Ердал Арон, Иванка Атанасова, Димитър Терзииванов
Място на mepolizumab и reslizumab в алгоритмичния подход за лечение на астма

15.55-16.15
Цветомир Делийски
Модерни терапиии - научни и практически аспекти

16.15-16.35
Анели Неделчева
Лечебните растения във фокуса на етноботаниката и фармакогнозията: проучвания върху флората на България, Балканите и Югоизточна Европа

16.35-17.05
Румен Димитров
Биоинформатика - гени, геноми, молекулярна еволюция, бази данни и персонална медицина

ПОСТЕРНА СЕСИЯ И КОКТЕЙЛ

19.00 ВЕЧЕР НА ХИМИЯТА

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
1. Manchev, M. Hasan, V. Vassileva, P. Kovacheva, Influence of soil organic matter on the watersoluble forms of radionuclides in different soil types
2. M. Hasan, A. Manchev, V. Vassileva, N. Boshnakova, P. Kovacheva, Effects of gammairradiation treatment on some properties of leather materials
3. N. Kardjilov, C. Tötzke, I. Belovezhdova, Tomographic investigation of plant-root interactions
4. N. Danchova, D. Shandurkov, D. Paskalev, S. Gutzov, Aerogels - functional materials with promising applications
5. I. Svinyarov, M. G. Bogdanov, Ionic liquid-assisted recovery of glaucine from Glaucium flavum cr. (Papavereceae)
6. I. Svinyarov, A. Nedelcheva, M. G. Bogdanov, Ionic liquid micellar extraction for the quantative determination of sesquiterpenic acids in Valerinae radix
7. S. Zhivkova, I. Svinyarov, M. G. Bogdanov, Recovery of phenylacetic acid from aqueous solution by means of hydrophobic but polar ionic liquid
8. I. Svinyarov, M. G. Bogdanov, Ionic liquids vs. molecular solvents in the sample preparation for analysis of value added natural products in plants
9. T. Dudev, D. Cheshmedzhieva, L. Doudeva, Competition between abiogenic Al3+ and native Mg2+, Fe2+ and Zn2+ ions in protein binding sites: implications for aluminum toxicity
10. V. Nikolova, S. E. Angelova, N. Markova, T. Dudev, Gallium as a therapeutic agent: a thermodynamic evaluation of the competition between Ga3+ and Fe3+ ions in metalloproteins
11. И. Беловеждова, Б. Тодоров, Рециклиране на H2 18O, освободена след производство на 18F
12. С. Кирилова, Белези на маргиналното научно публикуване, разпознаване и ограничаване проявите на фалшивата наука
13. D. Stanisheva, M. Gerova, O. Petrov, Synthesis of new class heterocyclic ring systems: benzo[b]imidazo[1,5-d][1,4]-oxazepines and their benzylidene derivatives
14. Б. Яначков. Н. Петров, С. Русев, Л. Лютов, Метод за хидрофилизиране и метализиране на тефлон
15. Д. Николова, К. Русева, М. Симеонов, Е. Василева, А. Ледерер, С. Бойе, Микрогелове от взаимнопроникващи полимерни мрежи като лекарство-доставящи системи
16. K. Ruseva, K. Ivanova, Tz. Tzanov, E. Vasileva, Intelligent zwitterionic polymers as potential wound dressings
17. С. Георгиев, Г. Лазарова, Регулаторни аспекти при употребата на наркотични вещества в хуманната медицина
18. B. A. Anchev, D. S. Tsekova, K. M. Mircheva, N. A. Grozev, Monolayer structures formed by LAsp based Gemini surfactants
19. Д. Николова, Р. Димитрова, М. Симеонов, Б. Костова, Х. Цачев, Е. Василева, Хидрогелове на взаимнопроникващи полимерни мрежи - синтез, свойства и приложение като лекарство-доставящи системи
20. D. Staneva, St. Yordanova, E. Vasileva-Tonkova, I. Grabchev, Synthesis and antimicrobial activity of new water-soluble quaternary ammonium anthraqinone
21. V. Lyubomirova, R. Djingova, N. Kardjilov, Application of ICP-MS for Quantification of 3DNeutron Tomographic Data from Cultural Heritage Objects
22. M. Mitreva, I. Dakova, I. Karadjova, Iron speciation in surface waters by new ion-imprinted sorbents
23. I. Dakova, P. Vasileva, T. Yordanova, I. Karadjova, Chromium determination and speciation in textile materials by new core-shell ion-imprinted sorbent
24. Б. Атанасова, С. Илиев, Г. Гочева, Н. Иванова, Ж. Петрова, Г. Маджарова, А. Иванова, Фолиева киселина и антифолати - от молекулни характеристики към биологична активност
25. Г. Иванова, А. Иванова, Ю. Загранярски, М. Баумгартен, Дизайн на багрила за органични светодиоди със синя емисия - влияние на мостовия фрагмент
26. V. Mihaylova, V. Ljubomirova, R. Djingova, Fractionation analysis of potentially toxic elements in apples for evaluation of their availability to humans
27. С. Симеонова, Хр. Цачев, Ал. Митов, Н. Христов, В. Петров, Получаване и охарактеризиране на вискозни хитозанови хидрогелове като лекарствени носители
28. В. Михайлова, Цв. Илиев, Н. Матеева, Д. Ташева, Синтез на пиролин- и пиролидинцарбонитрили с потенциална биологична активност
29. S. I. Karakashev, S. K. Smoukov, N. Raykundaliya, pH responsive foams
30. A. Sankaran, S. I. Karakashev, S. Sett, N. Grozev, A. L. Yarin, On the nature of the superspreading molecule
31. A. Sokolova, A. Stoyanov, N. Petkov, S. Stoyanova, Study of the medicinal plants from the University Botanical Gardans, included in European Pharmacopoeia - Balchick collection
32. И. Д. Иванов, С. Стойкова, И. Панчева, В. Н. Атанасов, Разработване на процедура за анализ на синтетичния канабиноид BB-22 (QUCHIC) в търговски продукт ("билкова смес") и биологични проби
33. В. Иванова, Ир. Фотева, Етични, психологически и деонтологични аспекти на фармацевтичното обслужване