Стартира конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Алма матер за 2018 г.

Предложенията за носител на Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за 2018 година се правят до края на месец юли 2018 г.

Кандидатурите се предлагат с решение на факултетния съвет. Предложението се придружава от препоръка за дейността и заслугите на кандидата; научна биография и списък с публикации. За периода на присъждане на Наградата един факултет може да прави предложение само за една кандидатура.

Целта на Наградата е да потвърди признанието от страна на Столична община към младото поколение учени на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от всички научни области.

Критерии за присъждане на Наградата:

1) Награденият е учен, придобил авторитет в своята област на изследване и с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа на българската наука и за издигане нивото на научните изследвания в България.
2) Към деня на постъпване на предложението за награждаване:
- Номинираният за награда млад учен да не е навършил 35 (тридесет и пет) годишна възраст;
- Номинираният за награда млад учен да е в трудово правоотношение със Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Научете повече на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/startira...