Началник смяна, Производство Фабрика София

Нестле България търси да назначи Началник смяна производство за фабрика за шоколадови изделия и бисквити в гр. София.

Основни отговорности:

• Отговаря за управлението и ръководенето на екип от хора и дейностите в определен производствен участък;
• Контролира и отговаря за качеството и себестойността на произведената продукция;
• Участва в месечните/седмичните инвентаризации и отговаря за преразходите и икономиите на материали;
• Отговаря за точността на производствените операции в ERP система;
• Отговаря за безопасността на звеното и спазването на правилата по безопасност;
• Следи за спазване на графика на работно време, спазване на трудовото законодателство и трудовата дисциплина.

Изисквания:

• Висше образование (Технология на храните, Химия, Инженерна химия, Биотехнологии, Осигуряване на качеството и др.);
• Минимум 1 година опит в хранително-вкусово предприятие;
• Добри умения за работа с MS Office и SAP;
• Готовност за работа на сменен режим и по установен график;
• Умения за работа с ERP система, ще се счита за предимство;
• Владеенето на английски език ще се счита за предимство;
• Умения за работа в екип.

Ако проявявате интерес към позицията, кандидатствайте на този линк: https://www.jobs.bg/job/3967045