Началник Лаборатория

За свой клиент – международна компания с дългогодишна история – H R Consulting Partners Ltd. търси Началник Лаборатория, който да ръководи както дейността в лаборатория, така и тази по контрола и окачествяването на суровините.

Месторабота: гр. София

Отговорности:
- Следи за спазване на нормативните изисквания при окачествяване и изпитване на продукти и суровини, както и за правилното документиране на резултатите от контрола;
- Отговаря за създаването на организация относно поддържането, проверката и управлението на техническите средства, използвани в лабораторията;
- Следи за некачествени суровини и несъответствия, както и следи качеството на изходящата продукция;
- Съставя и подготвя всички документи и инструкции, необходими за изпълнението на задачите в лабораторията;
- Съставя график за проверка на средствата за наблюдение и измерване и се грижи за изправността на всички технически средства;
- Изготвя отчети;
- Активно си сътрудничи и комуникира с други отдели.

Изисквания:
- Завършено висше образование в областта на Химията или друга релевантна специалност;
- Опит на подобна позиция;
- Отлично владеене на български и английски език;
- Умение за ръководене и мотивиране на екип;
- Добри компютърни умения;
- Отлични комуникационни и координационни умения;
- Умения за организиране на работния процес;
- Умение за справяне в напрегнати ситуации;
- Отговорност и инициативност;
- Възможност за пътувания;
- Шофьорска книжка.

Компанията предлага:
- Отлични възможности за развитие в международна компания - пазарен лидер в областта си;
- Динамична и предизвикателна работа;
- Атрактивни условия на труд и възнаграждение;
- Възможност за развитие;
- Служебен автомобил и телефон;

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5336606

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2393/03.11.2017г.