Медицински представител (София)

Динамично развиваща се компания за маркетинг, реклама и дистрибуция на хранителни добавки, пробиотици и др. търси да назначи Медицински представител с място на работа - гр. София.

Задачи и отговорности:

• Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях.
• Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
• Стриктно да спазва графика , за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекият му ръководител.
• Да поддържа и да развива вече изградените бизнес отношения.
• Да изгражда трайни отношения на доверие.
• Да създава нови контакти и да развива нови райони.
• Да дава предложения и да предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
• Да изнасяне презентации и да организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
• Да участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
• Да подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
• Да демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията
• Да изготвя отчети за дейността си.

Изисквания:

• Образование по фармация, медицина, биология или химия;
• Предишен опит на подобна или сходна позиция ще се счита за предимство;
• Добра компютърна грамотност: MS Office;
• Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава);
• Способност за самодисциплина и управление на времето;
• Активен шофьор с чиста шофьорска книжка;
• Възможност за командировки с отсъствие от дома.

За предимство се счита:
• Владеенето на английски или друг чужд език;

Компанията предлага:

- Приятна работна атмосфера;
- Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;
- Служебен автомобил.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, мотивационно писмо и снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5371036

Срок за подаване на документи – 20.08.2020 г. вкл.