Микробиолог

Фирма “КУПРО – 94” ООД е създадена през 1994 година с предмет на дейност производство на химикали, препарати, реактиви, силикатни материали, багрила, пигменти и търговия с тях.
В момента фирмата търси да назначи:

Микробиолог
Месторабота: гр. Горна Оряховица

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше или средно образование – микробиология, химия, фармация, биохимия, биотехнология, биология или еквивалентно;
• Да познава изискванията за работа в условия на Добра производствена практика и ISO 9001:2015;
• Да познава класически и съвременни микробиологични апаратури и методи за анализ;
• Да умее да работи с лабораторна апаратура;
• Да извършва необходимите микробиологични анализи и коректни изчисления;
• Да умее да ползва научна информация;
• Да притежава компютърна грамотност – MS Office;
• Владеенето на английски език е предимство.

Основни функции на длъжността:
Извършване на микробиологични анализи и изпитвания, свързани с входящ, междинен и изходящ контрол на суровини и продукти, съгласно утвърдена технологична документация и текущи издания на международни и български стандарти и нормативни изисквания.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@kupro.bg