Микробиолог

Биовет АД - клон Разград търси да назначи специалист на длъжността:

Микробиолог
Месторабота: гр. Разград

Описание на работата:
- Ръководи непрекъснат технологичен процес, което изисква работа на две смени - от 6 до 14 и от 14 до 22 ч.
- По време на смяната създава организация и контролира провеждането на технологичните процеси в съответствие с инструкции и СОП
- Контролира отсъствието на странична микрофлора в технологичните партиди
- Контролира поддържането на технологичните параметри
- Извършва технологичните операции при подготовка на посевен материал

Изисквания:
- Образование - магистър, бакалавър, специалист
- Специалност - биотехнологии, микробиология, биология, химия
- Организационни и ръководни умения
- Умение за работа в екип, инициативност, комуникативност
- Компютърна грамотност

При интерес към позицията изпратете актуална автобиография и ксерокопие от документи за завършено образование до 14.01.2019 г. на адрес:
“Биовет” АД-клон Разград, отдел “Човешки ресурси”, бул. Апр. въстание 68А, гр.Разград, п.к.7200 или онлайн чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4645756