Микробиолог

„Биовет“ АД е част от международната структура на „Хювефармва“ ЕООД и е водещ европейски производител на активни субстанции и готови лекарствени средства за ветеринарната медицина, както и на междинни продукти и активни субстанции за хуманната медицина. Деветдесет процента от продукцията се изнася в над деветдесет страни. „Биовет“ АД притежава три производствени площадки в градовете Пещера, Разград и Ботевград, където работят високо квалифицирани работници и служители.

Във връзка с постоянно разширяващите се производствени мощности „Биовет“ АД гр. Ботевград , търси да назначи „Микробиолог “ в Дирекция „Производствена дейност“.
Месторабота: гр. Ботевград

Изисквания:
- Висше образование – магистър, бакалавър,
- Специалност – биология, биотехнология, микробиология, химия;
- Добри компютърни умения;
- Работно ниво на владеене на английски език;
- Прецизност, точност и отговорност при работа;
- Инициативност, комуникативност

Компанията предлага:
- Работа в млад екип, в динамична и непрекъснато развиваща се компания;
- Приятна и модерна работна среда;
- Фирмено обучение;
- Постоянна и дългосрочна работа;
- Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
- Пакет от социални придобивки.

За кандидатстване е необходимо да изпратите:
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копия от дипломи и сертификати.

При интерес към тази позиция, кандидатствайте чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4857467