Метролог, асистент (научна специалност химически науки)

Институт по консервиране и качество на храните Пловдив търси да назначи:

Метролог-асистент в Акредитираната лаборатория към института

Изисквания към кандидата:
- Висше образование, магистър, химически науки

Условия на работа:
- 7 часов работен ден;
- платен годишен отпуск в размер на 40 работни дни;
- работа в млад екип.

При интерес към позицията изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4480299